1995 - Pravěk

  Pomocí stroje času CH.P.Š. (CHemoindukční Postrkovací Škáchomet - vynález Metoděje Škáchovského) jsme chtěli navštívit budoucnost. Došlo však k závadě, a my se ocitli v minulosti - v době lovců mamutů. Pokusili jsme se o návrat, ale v noci náš tábor napadla tlupa pravěkých lidí, poškodila stroj a také ukradla několik důležitých součástek.
  Protože jsme nechtěli v pravěku zůstat, museli jsme najít a získat zpět odcizené součástky. Buď výměnou za nějaké věci nebo službu, případně lstí nebo i bojem.
  Nakonec se podařilo stroj opravit a my se mohli vrátit zpět do současnosti.

nával před CH.P.Š. při vydávání barevných pilulí, umožňujících chemoindukční proces rozkladu jedince, aby se tak mohl posunovat v čase
zdánlivě nevinná projížďka po rybníku byla ve skutečnosti pátrací akcí
kouzelnice Vivaša tančí s ostatními příslušníky svého kmene
poslední magický obřad na skále nad rybníkem při západu slunce