1996 - Zlaté rouno

  Iásón přišel požádat krále Pelia o postoupení trůnu, na který má dědičné právo. Nakonec se dohodli, že když Iásón přiveze Zlaté rouno z Kolchidy, Peliás mu vrátí trůn. Iásón proto sestavil pět posádek lodí - Argonautů - a společně vypluli .....
  Čekaly nás mnohé úkoly, podobné těm, které jsou popisovány v řecké báji o Argonautech a jejich plavbě (věštba z Delf, obři na Kyziku, po stopách Heraklových, Symplégady, úkoly krále Aiéta, ...).
  Po strastiplné cestě byl úkol splněn a Zlaté rouno Iásónovi pomohlo získat trůn.
  Na oslavu jsme uspořádali 295. starověké olympijské hry - atletické i jezdecké disciplíny (294. OH se konaly na Hrůzově mlýně v roce 1984)

Iásón a Argonauté jsou připraveni vyplout do Kolchidy
...když nás večerní déšť zahnal pod střechu...
úkol je splněn - Iásón vystřídal krále Pelia na trůnu
start závodu težkooděnců