1998 - Tahuantinsuyu

  První den brzy ráno se v našem táboře objevil Pablo Abuelo, cestovatel z minulého století. Jak jsme se dozvěděli, tábor se totiž nachází na magickém místě, kde se v noci otevřela brána času, a my se ocitli v říši Inků.
  Incká říše - Tahuantinsuyu - je v této době ohrožována loupeživými nájezdy španělských dobyvatelů. Velký Inka Huascar hledá pomoc proti nim u všech národů v okolí a pokud mu pomůžeme i my, bohatě se nám odmění.
  Tak jsme spolu s Pablem Abuelem putovali celou inckou říší a tentokrát opravdu Španěly zahnali zpět do Evropy ......... i když dějepis mluví o něčem jiném.

conquistador - španělský dobyvatel sice vypadá mírumilovně, ale když ho potkáte za soumraku v lese...
Kondoři a Jestřábi - chvíle odpočinku na puťáku
vznešeného vládce Inků Huascara jsme spatřili pouze jednou a to ho ještě zakrývaly Panny slunce