2000 - Cernunnův poklad

  Také letos jsme se setkali se Sygmurem. Všechny nás pozval na slavnostní Shromáždění druidů (Svátek Dvojité Duhy), které se bude konat za 4 dny. Do té doby nám Sygmur uložil změřit své síly v dovednostech Keltů. Nejprve však museli letošní nováčci podstoupit večerní Obřad Uvítání u posvátného stromu.
  Na slavnostním Shromáždění jsme se dozvěděli, že se v lesích objevil bůh Cernunnos v podobě jelena, který střeží bájný poklad Keltů. Naskytla se tak příležitost najít cestu k pokladu a to pomocí "klíčů", které jsme dostali za splněné úkoly. Ty nám zadával Sygmur prostřednictvím lesního skřítka Meibona.
  Na závěr nás čekala dlouhá cesta za pokladem, přes území střežené Strážci (a tady nám pomohly ony "klíče"), až k samotnému Cernunnovi. Poklad jsme získali i jako odměnu druidů za pomoc při loňském osvobození Oswina.

nelehký přechod "bažiny"
táborové finále hry MISTER - TWISTER
Cernunnos (stojící vpravo) a jeho strážci pokladu
Sygmur a poklad (vpravo uprostřed)