2010 - Osgrow II.

PŘÍBĚH

   Po sedmi letech jsme opět zavítali do země Osgrow. Právě ve chvíli, kdy "baba odporná" – čarodějnice Alison Gross, usilovala o královu přízeň. Ale král Zetan nedbal jejích výhrůžek a tak jej čarodějnice zaklela ve strom a ukradla všechny královské symboly. Mág Tawron se svojí pomocnicí Nigun však byli nablízku a i my jsme přiložili ruku k dílu a společnými silami je postupně získali zpět.
   První z nich – královský MEČ, jsme vyměnili za stříbro u lakomého skřeta. Právě včas, abychom s ním zbavili království nebezpečného draka, který přiletěl se sílící mocí Alison Gross. V jeho sluji jsme objevili SVÍCEN. PEČETIDLO se zase nacházelo v bažinách u bludiček. Úkryt jsme odhalili jen díky kouzelným svíčkám, které spojením na svícnu svou moc znásobily. Královskou KORUNU našel náhodou poustevník. Pečetidlo nám posloužilo jako důkaz, že jsme skutečně přátelé krále, a proto nám ji daroval, když jsme mu pomohli s přečtením starých nápisů.

   Královské symboly tak byly opět pohromadě. Nyní jsme se mohli vydat za oslabenou Alison Gross, zahnat ji zaříkadlem a tím i získat Náhrdelník Souladu, který měla u sebe. Teď už zbývalo jenom najít ten správný strom, do kterého Zetana čarodějnice zaklela, a odvarem z kouzelných bylin přivést krále zpět k životu.
   Přestože nám čarodějnice svými kouzly znepříjemňovala celý pobyt na táboře vydatnými dešti, dosáhli jsme svého cíle … a stany nám neodplavaly.


KE STAŽENÍ

- písničky ze zpěvníku v pdf


STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 31.7. do soboty 14.8. Celkem se tábora zúčastnilo 47 dětí (ročníky 1995-2003). Hlavním vedoucím byl Pavel. Poprvé jsme letos měli 6 družinek a to se zachovalo i následující roky.
Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 11 dětí, vedoucí Pája, Verča
2.oddíl, 12 dětí, vedoucí Ondra, Šílenka
3.oddíl, 12 dětí, vedoucí David, Klára, Šárka
4.oddíl, 12 dětí, vedoucí Kamila, Petra, Michal


1. Bílí hawroni, bílá, vedoucí Pája, Klára
2. Bohové Osgrowa, žlutá, vedoucí David, Šárka
3. Dragouni, oranžová, vedoucí Pavel
4. Rytíři ze zelených hor, zelená, vedoucí Kamila, Verča
5. Mágové, červená, vedoucí Petra, Michal
6. Chrliči, modrá, vedoucí Ondra, Šílenka
Hodnosti, které mohly děti získat
(od nejlepší)
pomocník Tawrona
Tawronův učeň
vladyka
zeman
podkoní
zbrojnoš


SPONZOŘI

Letošní tábor byl podpořen grantem MČ Praha5 (www.praha5.cz), obdrželi jsme finanční dar od firmy REGULUS spol. s r.o. (www.regulus.cz), děkujeme panu Kettnerovi za výhodné zapůjčení vysílaček (www.kettcom.com) a paní Dianě Jenne za drobnou, ale milou finanční podporu.


FOTO / VIDEO

Setkání s Nigun a Tawronem u Alhwarovy mohyly. Část Tawronovy zkoušky - slepý rytíř.
Část Tawronovy zkoušky - štafeta s vajíčkem. Ve dole Osgrowu získáváme stříbro pro obchod se skřetem.
Statečný vedoucí a nebezpečný drak. Tradiční provazová lávka.
Družinka si na voru veze od Ohnivce kouzelný plamen. Víla hlídá svíčky, které potřebujeme proti bludičkám.
Letošní deštivý puťák. A když bylo hezky, došlo i na vodní bitvu.
Cestou k Alison Gross jsme museli překonat několik jejích strážců. Alison Gross na hranici svého území.
Nigun s Tawronem oživují krále Zetana již vysvobozeného ze sevření stromu. Král Zetan oceňuje Kubu - nejlepšího letošního táborníka.
Zapalování závěrečného táboráku. Noví Lidé (tj. my), kteří navštívili Osgrow.