2011 - 7 divů světa

PŘÍBĚH

   Během prvního večera v táboře se s námi setkal cestovatel z budoucnosti Michael Lazer. Chtěl se podívat do Řecka roku -275, ale díky špatnému nastavení stroje času skončil v roce 2011 (nastavil "–275 let" místo "rok –275"). Když se s námi rozloučil, šli jsme se podívat na jeho odlet. Bohužel jsme byli strženi časovým vírem s ním a ocitli se i s ním ve starověkém Řecku. Naše cestování v čase rozhněvalo antické bohy, kteří stroj času rozbili a jednotlivé součástky uschovali poblíž významných staveb (později se ukázalo, že se jedná o 7 divů světa).

   Nejprve jsme se vypravili za věštkyní, která nám řekla, co se vlastně stalo a pak jsme zahájili pátrání po stavbách a v nich ukrytých součástkách. Nejvíce práce bylo asi s majákem na ostrově Faru, který tehdy ještě nestál a my jsme se museli přímo podílet na jeho vzniku. Když byl ke konci tábora slavnostně odhalen, součástka se objevila přímo na jeho vrcholu. Dále jsme sháněli rostliny pro Semiramidiny zahrady, do kterých nám byl na oplátku umožněn přístup. Mauzoleum bylo nutné najít mezi stavbami ve vesnici - součástka byla ukryta v jeho zahradě. Přízeň bohyně Artemis jsme si získali přinesením loveckých trofejí do jejího chrámu. Kolos Rhódský byl bohužel zasažen zemětřesením a zřítil se do moře, ale zprávu o součástce jsme našli na vodní hladině. Pyramidy navštívil cestovatel sám. A nakonec nám Diova socha odhalila poslední součástku poté, co jsme prokázali logické uvažování v kvízových otázkách.
   Když jsme měli celý stroj pohromadě, mohli jsme se konečně vrátit zpět do současnosti a cestovatel odletěl domů do roku 2286.


KE STAŽENÍ

- písničky ze zpěvníku v pdf


STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 23.7. do soboty 6.8. Celkem se tábora zúčastnilo 48 dětí (ročníky 1997-2004). Hlavním vedoucím byl Pavel. Tento rok nebyly táborové hodnosti.
Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 12 dětí, vedoucí Pája, Michal
2.oddíl, 12 dětí, vedoucí Ondra, Šílenka
3.oddíl, 12 dětí, vedoucí David, Klára, Šárka
4.oddíl, 12 dětí, vedoucí Kamila, Jerry, Lenka


1. Podvodníci, modrá, vedoucí Pája, Šílenka
2. ψμ, zelená, vedoucí Klára, Jerry
3. Krakeni, fialová, vedoucí Kamila, Michal
4. Bohové Slunce s.r.o., žlutá, vedoucí Ondra, Šárka
5. Atéňané, červená, vedoucí Pavel, Lenka
6. Šášové, oranžová, vedoucí David


SPONZOŘI

Letošní tábor byl podpořen finančním darem od firmy REGULUS spol. s r.o. (www.regulus.cz).


FOTO / VIDEO

Fotky z tábora od Šárky.
Videa z tábora na youtube naleznete po zadání "mauipetr" a všechna jsou pojmenována "letni tabor, trnavka, zeliv, 2011". Zde je náš návrat zpět do současnosti - youtube.com.
Atéňané staví co nejvyšší věž ze špejlí a provázku. Takový maják bude jednou stát u Alexandrie...
Družinka PodVodníků nosí materiál pro stavbu majáku. Výuka táborových dovedností - uzly, mapa, šifry.
V noci jsme hledali bájná zvířátka.Tady je jednorožec. Artemidin chrám, kam jsme nesli trofeje od zvířátek.
Cvičíme si dobrou mušku při střelbě z luku. Kolos Rhódský se sice již zřítil do moře, ale zprávu nám zanechal.
Jak to asi dopadne, když si sami uděláme ke svačině vajíčkovou pomazánku? Soustředění u vědmy: Co se stalo našemu cestovateli? ... Je zraněný!
Přinesli jsme obětní dary. Snad nám Zeus odhalí místo úkrytu poslední součástky. Michael Lazer konečně sestavuje stroj času, abychom mohli zpět domů.
Start těžkooděnců na starověkých olympijských hrách. Závěrečný táborák. Co dodat, bylo tu hezky...
Družinka podVodníků - vyhráli táborovou hru. Družinka ψμ - to jsou řecká písmenka.
Družinka Krakeni - třetí místo Družinka Bohové Slunce s.r.o. - letos sluníčka moc nebylo
Družinka Atéňané - pětka není vždy nejhorší Družinka Šášové - někdo musí být poslední