UŽITEČNÉ DOKUMENTY

TÁBOROVÝ ŘÁD

   Táborový řád je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých náš tábor funguje. Protože to není jen pár slov na rychlé přečtení online, můžete si jeho plné znění stáhnout a v klidu si ho prostudovat.
Táborový řád v pdf.

DENNÍ REŽIM

   Denní režim je nedílnou součástí táborového řádu. Jsou v něm uvedeny časy, kdy vstáváme, snídáme, obědváme, máme polední klid - pouze děti :-), chodíme spát atd. Přestože se snažíme časy dodržovat, nezřídka se stává, že vzhledem k nabitému programu musíme denní režim operativně upravovat.
Denní režim v pdf.

SEZNAM VĚCÍ

   V seznamu věcí je shrnuto vše, co by děti měly mít s sebou na tábor, aby jim něco nescházelo nebo naopak aby s sebou nevozily zbytečné věci. Dále bychom Vás chtěli upozornit na několik dalších důležitých zkušeností, které jsme časem získali.
Seznam věcí a důležité informace v pdf.