KDO JSME

   Společnost je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace, sdružující zájemce o práci s dětmi a mládeží.

                 

HISTORIE I.

   Počátek společnosti sahá hluboko do minulosti. Někteří její zakládající členové stáli kdysi u zrodu prvních táborů SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) se sídlem v Praze. Tyto letní tábory, zprvu jen pro děti zaměstnanců, se konaly na Hrůzově mlýně u Milevska (Jižní Čechy), a to od roku 1976 pravidelně až do roku 1996. Rozsáhlá rekonstrukce Hrůzova mlýna a přestavba celého areálu Českou kooperativou na reprezentační rekreační středisko nedovolila dále pořádat tradiční stanové tábory. Tím se uzavřela jedna kapitola. Chtěli jsme však pokračovat dál a cesty I. a II. turnusu se rozešly.

   Pokud se chcete dozvědět něco o bývalém II. turnusu, najdete ho na www.taborkacov.cz.

HISTORIE II.

   My, I. turnus, jsme hledali vhodné tábořiště pro náš typ táborů, ale marně. Proto se uskutečnil v roce 1997 malý putovní tábor. V letech 19982000 se podařilo zorganizovat stálý stanový tábor na Šumavě u Zámyšle nedaleko Velhartic s kapacitou 44 dětí. Toto místo jsme však museli opustit z důvodu ukončení všech aktivit pronajímatele.

HISTORIE III.

   Díky pochopení Hydroprojektu CZ a.s. (později Sweco Hydroprojekt a.s.) jsme měli v roce 2001 poprvé možnost využít jejich tábořiště Trnávka, v lesích na břehu vodní nádrže nedaleko Pelhřimova na Českomoravské vrchovině. Na tomto místě jsme strávili krásných 14 let, 14 nezapomenutelných táborů, poslední v roce 2014. Z důvodu ukončení provozu základny jsme po dlouhé době opět hledali nové tábořiště.

SOUČASNOST

   Pro rok 2015 jsme objevili táborovou základnu Kočvarův mlýn mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí ve správě "DUHA Centrum" (organizační článek Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas). Přestože se v roce 2017 změnil správce této základny (o základnu se stará přímo majitel nemovitostí), využíváme jí i nadále.

FINANCOVÁNÍ AKTIVIT

   Společnost byla založena jako nezisková organizace. Její příjmy tvoří příspěvky rodičů dětí, které se zúčastní akcí společnosti. Výdaje jsou používány výhradně k zajišťování výchovné práce s dětmi, především pořádání letních dětských táborů, včetně jejich přípravy. Všichni pracovníci jezdí na tyto tábory ve svém volnu, v rámci své dovolené, bez nároku na jakýkoliv honorář. Proto se nám daří držet cenu za pobyt na nízké úrovni.