JAPONEČKA (Duo Červánek)

1.
V Yokohamě přístavu, kde noc vládne tmou,
loučil se tam námořník se svou dívenkou.
A japonečce malé slzičky stékají,
když jeho rety rudé slova lásky šeptají.

2.
Má Japonečko malá, dřív než spadne sakur květ,
tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět.
Ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
a potom děvče milé budu navždy jenom tvým.

3.
Byl to ale námořník, co pro ženy žil,
co v každičkém přístavu z číše lásky pil.
Na Japonečku malou dávno už zapomněl,
na její rety rudé, které kdysi líbat směl.


Ostrov pokladů 2002