MONTGOMERY

1.
Déšť ti holka smáčel vlasy, z tvých očí zbyl prázdný kruh,
kde jsou zbytky tvojí krásy, to ví dneska snad je bůh.

R
Z celé jižní eskadrony, nezbyl ani jeden muž,
v Montgomery bijou zvony, déšť ti smývá ze rtů růž.

2.
Na kopečku v prachu cesty, leží i tvůj generál
v ruce šátek od nevěsty, ale ruka leží dál.

R
Z celé jižní eskadrony …

3.
Tvář má zšedivělou strachem, zbylo v ní pár těžkých chvil,
proužek krve stéká prachem vlasy lepí jako jíl.

R
Z celé jižní eskadrony …

4.
Déšť ti šeptá jeho jméno, šeptá ho i listoví
že tě měl rád nade všechno, to ti nikdy nepoví.

R
Z celé jižní eskadrony …


Žlutý květ 2005