NOVÉ SKOTSKO (Asonance)

1. Slunce k západu tvář svou naklání, ve větvích i ptáci už půjdou spát, všechny zvony na kopcích teď zvoní klekání jenom nám nadešla chvíle na cestu se dát.

R:
Tak jen dál, kde Nové Skotsko
svůj břeh prostírá,
kde se skály do mraků zvedají,
tam za mořem nová zem nový život otvírá
a pro vyhnance je poslední nadějí.

2.
Opustil jsem svůj dům i svou rodnou zem,
sbohem přátelům jsem musel dát,
otce svého i matku jsem doma zanechal,
i svoji něžnou dívku, co jsem měl tolik rád.

R:
Tak jen dál...

3.
Já měl jsem dva bratry, už našli svůj klid,
na prsou teď ruce mají zkřížené
tak jsem zůstal jen já, ubohý námořník
a nikdo není, kdo by vzpomněl jméno mé.

R:
Tak jen dál...

4.
Zase bubny už zní, další den začíná,
námořníky nic dobrého nečeká,
jenom dál, jen dál po vlnách šedivých,
vždyť už svítat začíná a cesta je daleká.

R:
Tak jen dál...


Čína 2007