PÍSEŇ MALÝCH PĚŠÁKŮ (Žalman & spol.)

1.
Je nás víc než loni, obyčejnejch pěšáků,
chodíme hledat víru svou, v dlažbě ukrytou, jsme děti silnice.
Ráno bývaj smutný nádraží, lásky odjížděj se vdát,
na perónu stojí schoulený, s dálkou snoubený pěšáci silnice.

R:
Má svou jistou píseň s košilí kdo spí drátěnou,
ó lidé, tiše půjdem do starý vrby zvolat:
Helou, jdem dál, helou.

2.
Jednou pěšák zuje boty svý, na šachovnici světa rád,
vykouří doutník, lehne si do stoky pod širák a bude snít.
O malých dětech na nádraží, co hledaj mámu a duši svou,
ptáci pod křídly je ukryjou a pak v objetí s nima odletí.

R:
Má svou jistou píseň ...

3.
Půlnoční vítr už vyhrává píseň malých pěšáků,
ulicí smutkem dlážděnou, tichou dálnicí, tichou dálnicí, půjdem dál.


K pramenům Orinoka 2006, Oswin 1999