STÁNKY (Brontosauři)

1.
U stánků na levnou krásu postávaj a smějou se času,
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.
Skleniček pár a pár tahů z trávy, uteče den jak večerní zprávy,
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

R
Jen zahlídli svět, maj na duši vrásky,
tak málo je, tak málo je lásky, ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

2.
U stánků na levnou krásu postávaj a ze slov a hlasů poznávám,
jak málo jsme jim stačili dát.

R
Jen zahlídli svět ...


Žlutý květ 2005