ZELENÉ PLÁNĚ (Spirituál Kvintet)

1.
Tam, kde zem duní pod kopyty stád,
znám plno vůní, co dejchám je tak rád,
čpí tam pot koní a voní tymián,
kouř obzor cloní jak dolinou je hnán.
Rád žiju na ní, tý pláni zelený.

2.
Tam, kde mlejn s pilou proud řeky hnal,
já měl svou milou a moc jsem o ni stál,
až přišlo psaní ať na ni nečekám,
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám,
sám znenadání v tý pláni zelený.

R:
Dál čistím chlív a lovím v ořeší,
jenom jako dřív mě žití netěší,
když hlídám stáj a slyším vítr dout,
prosím ať jí poví, že mám v srdci troud.

3.
Kdo ví, až se doví z větrnejch stran,
dál, že jen pro ni tu voní tymián,
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží,
sem do mejch dlaní v tý pláni zelený.


Oswin 1999