1995 - PRAVĚK

PŘÍBĚH

Pomocí stroje času CH.P.Š. (CHemoindukční Postrkovací Škáchomet - vynález Metoděje Škáchovského) jsme chtěli navštívit budoucnost. Došlo však k závadě, a my se ocitli v minulosti - v době lovců mamutů. Pokusili jsme se o návrat, ale v noci náš tábor napadla tlupa pravěkých lidí, poškodila stroj a také ukradla několik důležitých součástek.

Protože jsme nechtěli v pravěku zůstat, museli jsme najít a získat zpět odcizené součástky. Buď výměnou za nějaké věci nebo službu, případně lstí nebo i bojem.

Nakonec se podařilo stroj opravit a my se mohli vrátit zpět do současnosti.FOTO / VIDEOtábor 1994

nahoru

tábor 1996
×