DALŠÍ AKCE

DOZVUKY TÁBORA - 2021

Na konci srpna 2021 se opět konalo víkendové putování pro zvané nejstarší účastníky tábora a pro odrostlé děti. Cesta vedla podél Sázavy.
DOZVUKY TÁBORA - 2020

Na konci srpna 2020 se konalo víkendové putování pro zvané nejstarší účastníky letošního tábora a také pro již odrostlé děti. Výchozím bodem byl Tábor. Trasa vedla podél toku Lužnice do Bechyně. Většinu putování pršelo, ale cestu jsme úspěšně zvládli. Na fotky z akce se můžete podívat na Zoneramě.
VÝSTAVA "20 let SHM" - 2019

V roce 2019 jsme osavili 20 let od založení Společnosti Hrůzův mlýn. U této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat již třetí výstavu o našich táborech. Výstava byla úspěšná, opět se potkali po dlouhých letech kamarádi vedoucí i děti, které se některého z táborů zúčastnili. Návštěvníků bylo za celý týden něco málo přes 200. Na rozsáhlé album fotek se můžete podívat na Zoneramě.

DOZVUKY TÁBORA - 2019

Na konci srpna 2019 se konalo víkendové putování pro zvané nejstarší účastníky letošního tábora a také pro již odrostlé děti. Výchozím bodem byli Řevnice a trasa vedla po zajímavých místech Brd. Na fotky z akce se můžete podívat na Zoneramě.
VÝSTAVA "Tucet Táborů Trnávka" - 2012

Druhou výstavu o našich táborech jsme uspořádali na podzim 2012.

V TEMNÝCH ULIČKÁCH STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO - 2006

U příležitosti oslavy 30 let od pořádání prvního tábora na Hrůzově mlýně jsme uspořádali pátrací hru pro děti a rodiče. Byl zadán seznam průchodů na Starém Městě, systémem dvojice ulic které průchod spojuje. Úkolem bylo průchod najít a napsat čísla domů, kterými průchod vede. Na prvních třech místech se umístili:
    1. místo – Jitka a Helena Špačkovy
    2. místo – Šimon, Dorka a Petra Součkovi
    3. místo – Vojta, Honza a Rita Brakovi

VÝSTAVA - 2003

Historicky první výstavu pod hlavičkou Společnosti jsme o našich táborech uspořádali na podzim 2003. Výstava přesahovala i do nejvzdálenější historie táborů na Hrůzově mlýně.

VÝSTAVA "10. výročí trvání táborů ROH SÚRPMO" - 1985

Dávno před vznikem Společnosti, avšak za účasti některých současných členů, se konalo 31.5. - 2.6.1985 k výročí 10. tábora na Hrůzově mlýně setkání vedoucích všech turnusů a nejstarších dětí nazvané "Velké setkání Hrůzlandských".

Současně byla uspořádána první výstava o minulých táborech, a to na ředitelství SÚRPMO v Celetné ulici v Praze. Také byl u této příležitosti vydán BULLETIN, který sestavil hlavní vedoucí 2. turnusu Pavel Havlas: „z dobových materiálů a vzpomínek pamětníků jako věrné vylíčení všeho putování, dobrodružství, jakož i šprýmovného počínání členů spolku tohoto“.
nahoru
×