O NÁS

KDO JSME

Společnost je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace, sdružující zájemce o práci s dětmi a mládeží.


Většina z nás zažila tábor v dětském věku a časem se z nás stali vedoucí. Všichni se dobře známe, jsme kamarádi a tuto partu chceme držet i nadále. Proto je naším cílem si vychovávat z odrostlých dětí nové vedoucí. Během jednoho roku je soustavně připravujeme na roli táborového vedoucího. Scházíme se s nimi přibližně každých 14 dnů, a řešíme nejen chod společnosti ale i organizační věci. Největší část nám zabírá příprava samotného tábora a jeho programu. Na přípravě tábora se podílejí všichni a program tábora řešíme každý rok přibližně od února v intervalu 14 dnů na večerních schůzkách osobně nebo online.

Mimo čtrnáctidenního tábora se na tábořiště jezdíme podívat i dvakrát během roku. Na podzim jedeme na víkend zhodnotit minulý tábor a na jaře se tam setkáváme znovu, abychom zjistili, jestli je vše při starém nebo je nutno počítat s nějakými změnami na tábořišti či v jeho okolí. Zároveň oba tyto víkendy patří mezi plánovací akce na nadcházející měsíce.

Pro nejstarší táborové účastníky a odrostlé děti, které se v budoucnu budou chtít stát vedoucími, pořádáme každoročně poslední víkend v srpnu akci "Dozvuky tábora". Jdeme v menší skupince na víkendový puťák po krásách české přírody.

V roce 2019 jsme oslavili 20 let od založení Společnosti Hrůzův mlýn a při té příležitosti jsme uspořádali výstavu. Fotky z některých akcí jsou k nalezení zde.

HISTORIE I.   (1976 - 1996)

Počátek společnosti sahá hluboko do minulosti. Někteří její zakládající členové stáli kdysi u zrodu prvních táborů SÚRPMO (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) se sídlem v Praze. Tyto letní tábory, zprvu jen pro děti zaměstnanců, se konaly na Hrůzově mlýně u Milevska (Jižní Čechy), a to od roku 1976 pravidelně až do roku 1996. Rozsáhlá rekonstrukce Hrůzova mlýna a přestavba celého areálu Českou kooperativou na reprezentační rekreační středisko nedovolila dále pořádat tradiční stanové tábory. Tím se uzavřela jedna kapitola. Chtěli jsme však pokračovat dál a cesty I. a II. turnusu se rozešly.


Pokud se chcete dozvědět něco o bývalém II. turnusu, najdete ho na www.taborkacov.cz.HISTORIE II.   (1997 - 2000)

My, I. turnus, jsme hledali vhodné tábořiště pro náš typ táborů, ale marně. Proto se uskutečnil v roce 1997 malý putovní tábor. V letech 1998 až 2000 se podařilo zorganizovat stálý stanový tábor na Šumavě u Zámyšle nedaleko Velhartic s kapacitou 44 dětí. Toto místo jsme však museli opustit z důvodu ukončení všech aktivit pronajímatele.HISTORIE III.   (2001 - 2014)

Díky pochopení Hydroprojektu CZ a.s. (později Sweco Hydroprojekt a.s.) jsme měli v roce 2001 poprvé možnost využít jejich tábořiště Trnávka, v lesích na břehu vodní nádrže nedaleko Pelhřimova na Českomoravské vrchovině. Na tomto místě jsme strávili krásných 14 let, 14 nezapomenutelných táborů, poslední v roce 2014. Z důvodu ukončení provozu základny jsme po dlouhé době opět hledali nové tábořiště.HISTORIE IV.   (2015 - 2020)

Pro rok 2015 jsme objevili táborovou základnu Kočvarův mlýn mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí ve správě "DUHA Centrum" (organizační článek Duhy - sdružení dětí a mládeže pro volný čas). Přestože se v roce 2017 změnil správce této základny (o základnu se stará přímo majitel nemovitostí), využívali jsme jí i nadále. Strávili jsme zde krásné chvíle, avšak kůrovcová kalamita nás zcela připravila o lesy pro hry, několik posledních roků nebyly rybníky ke koupání a společně s dalšími střípky jsme nakonec dospěli k názoru, že se opět zkusíme posunout dál.HISTORIE V.   (2021 - ...)

Hledání nové základny nebylo vůbec jednoduché. Objeli jsme mnoho lokalit a rozhodli se pro malý přesun do nedaleké Zvůle, kterou známe z puťáků z dob Kočvarova mlýna. Základna je v majetku města Dačice, resp. ve správě ZŠ Jemnice a DDM Jemnice.FINANCOVÁNÍ

Společnost byla založena jako nezisková organizace. Její příjmy tvoří především příspěvky rodičů dětí, které se zúčastní akcí společnosti. Pravidelně také žádáme o granty MČ Praha 5, které s různými úspěchy získáváme. Nepravidelně jsme také podporováni různými společnostmi, ať už podnikajících rodičů nebo různých osobních kontaktů. Výdaje jsou používány výhradně k zajišťování výchovné práce s dětmi, především pořádání letních dětských táborů, včetně jejich přípravy.

Všichni pracovníci (vedoucí, kuchaři, zdravotnice ...) jezdí na tyto tábory ve svém volnu, v rámci své dovolené, bez nároku na jakýkoliv honorář. Proto se nám daří držet cenu za pobyt na nízké úrovni.


   


nahoru
×