2014 - MLADĚJOVSKÉ HRADIŠTĚ

PŘÍBĚH

Duch panny Mirandy nám vyprávěl smutný středověký příběh z Mladějovského panství. Každých 200 let je šance na návrat do minulosti a historii změnit, tedy Mirandu a další zachránit.

Vydáme se proto pro kroniku, ve které se dozvídáme příběh podrobněji a necháváme se přenést do minulosti. Abychom nebyli nápadní, postupně se zapojujeme do života v podhradí a přibližujeme se k hlavním hrdinům. Nejprve se zúčastníme rytířského turnaje a také pomáháme při stavbě (rozšiřování) hradu. Získáváme si důvěru pana Oty i jeho sestry Mirandy a oslovují nás s žádostí o pomoc, neboť Ota se musí vydat do Svaté země, aby získal pannu Elvíru ze sousedního panství rytíře Bořity. Jako cizinci známe určitě některé věci ohledně cestování lépe.

Ota je pryč, a když se přiblíží onen osudný den, kdy Miranda přišla o život, rozhodneme se jí zanechat tajnou zprávu. Následující události nás ujistili v tom, že se naše počínání vyplatilo, vyhráno však ještě není. Odhalili jsme ale plány podlého rytíře Bořity. O Mirandu také stojí pan Heřman ze třetího zúčastněného panství. Po poradě s ním se vydáváme hledat Otu, aby se co nejdříve vrátil a opět nastolil řád. Ota však byl na cestě přepaden a držen na odlehlém místě. Za vším jsou Bořitovy intriky, a proto se po výcviku vydáme do boje, Bořitu zničit. Po dobytí jeho hradu je Bořita zajat a předán spravedlivému soudu. Každý příběh by měl mít dobrý konec a ten náš je završen svatbou Mirandy s Heřmanem a Elvíry s Otou.KE STAŽENÍ

    úryvky z kroniky panství. Co jsme se dozvěděli v kronice, to se skutečně stalo. Poté, co jsme uchránili Mirandu před smrtí, se události změnily a kronika s dějem na táboře nesouhlasí.
    písničky ze zpěvníku
    skládačka erbu Mladějova
    schéma koně pro rytířský turnaj
    podklad pro výrobu korouhví na bodování


STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 19.7. do soboty 2.8. Celkem se tábora zúčastnilo 40 dětí (ročníky 2000-2007). Hlavním vedoucím byl Pavel.

Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 10 dětí, vedoucí Pavel, Martina
2.oddíl, 10 dětí, vedoucí Ondra, Kristýna
3.oddíl, 10 dětí, vedoucí David, Klára Č.
4.oddíl, 10 dětí, vedoucí Šárka, Jirka

1. Královští lovci, fialová, vedoucí Klára Č., Jirka
2. Hraďáci, žlutá, vedoucí Šárka, Martina
3. Mráčci, modrá, vedoucí Pavel
4. Průtrž dračen, červená, vedoucí David, Kristýna
5. Čtyřlístci, zelená, vedoucí Ondra
Hodnosti, které mohly děti získat
(od nejlepší)
vladyka
purkrabí
komoří / komorná
rychtář / rychtářka
sedlák / selka
šafář / šafářka
čeledín / děvečkaSPONZOŘI

Letošní tábor byl podpořen grantem MČ Praha5 (www.praha5.cz), obdrželi jsme finanční dar od společnosti ERM stav spol. s r.o. a dále menší částku přidala i paní Pokorná, paní Keszeli, pan Bošek a paní Jiřičková. Všem zmiňovaným děkujeme.FOTO / VIDEO

Alba fotek na Zoneramětábor 2013

nahoru

tábor 2015
×