2018 - KOČVAROV

PŘÍBĚH

Krátce po našem příjezdu do Kočvarova někdo zabránil tomu, aby vesnice měla dostatek vody. Záhy se nám podařilo najít místo, kde byl obecní vodovod poškozen. Sledovali jsme nalezené stopy a okruh podezřelých se rozšiřoval. Kdo z nich to ale udělal?

Byl to snad mlynář Zoltán Nedomlel, rybářka Hermína Žížalová, hokynářka Zlatuše Předražilová, hajný Edudant Brokyrád, drbna Gertruda Tichá, pošťák Zbyšek Procházka, švadlena Antonie Páralová, děvečka Róza Slámová, malířka Josefína Anilínová, či snad někdo úplně jiný? A jaký byl důvod jeho neuváženého činu? To vše bylo naším úkolem vypátrat.

Alibi podezřelých a nové stopy vedly naše kroky. Nakonec jsme pachatele přece jen chytili - byl to hostinský Hugo Klostermann! Chtěl vodu a pití prodávat draze ve své hospodě a tak se obohatit. Případ byl úspěšně vyřešen.

Na závěr jsme jako poděkování dostali od starosty Vlastislava Starého čestné občanství a zároveň od detektiva Matyldy Všímalové příslušnou hodnost podle toho, jak jsme kdo byl při pátrání aktivní, a stali se tak členy Sboru dobrovolných detektivů.KE STAŽENÍ

    Písničky ze zpěvníku.
    Kompletní bodování.
    Zadání a řešení švadlenčiny výšivky.


STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 28.7. do soboty 11.8. Celkem se tábora zúčastnilo 41 dětí (ročníky 2002-2010). Hlavním vedoucím byl Pavel.

Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 10 dětí, vedoucí Martina, Michal V.
2.oddíl, 10 dětí, vedoucí Šárka, Zuzka, Tomáš
3.oddíl, 10 dětí, vedoucí Michal D., Kája, Romana
4.oddíl, 11 dětí, vedoucí Klára, Jirka, Pavlína

1. L.U.P.A., fialová, vedoucí Pavel, Kája
2. Žaludi, žlutá, vedoucí Michal D., Romana
3. Vočka, modrá, vedoucí Šárka, Martina, Jirka
4. Stopaři BB, červená, vedoucí Michal V., Zuzka
5. Poiroti, zelená, vedoucí Klára, Pavlína, Tomáš
Hodnosti, které mohly děti získat
(od nejlepší)
soukromé očko
detektiv amatér
vyšetřovatel
zapisovatel
asistent
praktikantSPONZOŘI

Letošní tábor byl podpořen grantem MČ Praha5 (www.praha5.cz). Obdrželi jsme menší finanční dar od společnosti ERM stav spol. s r.o. a několika rodičů. Doprava na tábor byla podpořena společností DATA AUTOTRANS s.r.o.. Usvědčující obraz vznikl za přispění společnosti Saal Digital. Všem děkujeme.FOTO / VIDEO

Alba fotek na Zoneramě

Pár fotek k připomenutí puťáku Poirotů

Pár fotek k připomenutí puťáku Voček

Pár fotek k připomenutí puťáku L.U.P.A.

Pár fotek k připomenutí puťáku Stopařů BB


tábor 2017

nahoru

tábor 2019
×