2003 - TŘINÁCT KAMENŮ OSGROWU

PŘÍBĚH

Sotva jsme se utábořili a večer si sedli k ohni, přišel za námi princ Zetan s výhrůžkami, proč rozděláváme v této nelehké době tak veliký oheň. Po chvíli, kdy jsme si vysvětlili, že jsme tu cizinci a on k nám získal důvěru, nás zavedl k mohyle, kde čekal mág Tawron. Dozvěděli jsme se, že již dlouhou dobu panuje v zemi Osgrow Nesoulad a Chaos, neboť G´wyx, Pán Démonů, podvodem získal kameny z Náhrdelníku Souladu, který udržuje přírodní rovnováhu mezi jednotlivými živly. Démoni tyto kameny roznesli a ukryli po celém Osgrowu. Dohodli jsme se, že pomůžeme lidu Wedů nalézt chybějící kameny do náhrdelníku a Tawron se Zetanem nás budou na oplátku během našeho pobytu chránit před nepřátelskými vojáky i samotným G´wyxem.

Podle zpráv, které nám přinášel Zetan nebo Tawronova pomocnice Nigun, jsme hledali jednotlivé kameny. Některé jsme získali za pomoci Wedů, jiné od podplacených démonů a také jsme putovali za kameny rozptýlenými v širokém okolí.

Když jsme našli poslední kámen, opět jsme se setkali s Tawronem. Přestože nás celou dobu trápilo nesnesitelné horko, jakmile byl do Náhrdelníku vložen tento poslední, černý Kámen Sjednocení, dopadl na naše hlavy životadárný déšť. Princ Zetan byl povýšen na krále celého Osgrowu a v zemi opět nastal Soulad, klid a mír.STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 2.8. do soboty 16.8. Celkem se tábora zúčastnilo 43 dětí (ročníky 1987-1996). Hlavním vedoucím byl Pavel.

Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 11 dětí, vedoucí Péňa, Lenka
2.oddíl, 12 dětí, vedoucí Pája, Jana
3.oddíl, 10 dětí, vedoucí Ondra, David
4.oddíl, 10 dětí, vedoucí Diana, Klára

1. Čumbrci, zelená, vedoucí Péňa
2. Goaldi, bílá, vedoucí Ondra, David
3. Šmoulové, modrá, vedoucí Pavel, Lenka
4. Muréna, červená, vedoucí Diana, Klára
5. Norwati, žlutá, vedoucí Pája, JanaFOTO / VIDEO
tábor 2002

nahoru

tábor 2004
×