2006 - K PRAMENŮM ORINOKA

PŘÍBĚH

První podvečer se v jídelně konala přednáška profesora Zvonimíra Plcha-Morawského o povodí řeky Orinoko. V jejím závěru jsme se dozvěděli o chystané výpravě, kterou organizuje SÚRPMO (Světový Ústav pro Rozvoj Přírodních Mimořádných Objevů), a která má za cíl nalézt skutečný pramen Orinoka. Také nám ukázal několik záhadných nálezů z této oblasti. Profesor z přítomných zájemců vybral pět dobrodruhů a k nim sestavil pátrací skupiny. Druhý den ráno jsme se vydali podle mapy na cestu. Nejprve jsme pluli známými oblastmi proti proudu Orinoka, objevovali okolní krajinu, připravovali si výzbroj a zajišťovali zásoby.

Po návratu z puťáku se již dostáváme na "bílá místa na mapě". Potkáváme se s domorodými indiány, od kterých získáváme úlomky posvátné tabulky. Některé zlomky nacházíme sami. Také vyrábíme hliněné masky pro šamana ze stolové hory, aby mohl zahnat zlé duchy, objevujeme svítící květiny, zachraňujeme vysílačku, setkáváme se s lidojedy ... Po překonaných útrapách jsme objevili několik pramenů Orinoka a byli schopni složit téměř celou tabulku - posvátnou stélu. Předali jsme ji profesorovi a ten vyluštil, že je na ní zpráva o jakémsi pokladu neznámého indiánského kmene. Zkoušíme štěstí a podle získaných informací se vydáváme na cestu. Po předložení tajemného symbolu jednotlivým strážcům pokladu nás tito propouštějí a ukazují kudy dál. Na konci cesty musíme zjistit správné heslo, které nám zpřístupní poklad - a my se můžeme podělit o sladkosti, které skrýval.STATISTIKY

Tábor se konal v termínu od soboty 5.8. do soboty 19.8. Celkem se tábora zúčastnilo 42 dětí (ročníky 1992-1999). Hlavním vedoucím byl Pája.

Oddíly
(od nejstarších)
Družinky
(podle umístění)
1.oddíl, 12 dětí, vedoucí Marek, Petra
2.oddíl, 10 dětí, vedoucí Ondra, Šílenka
3.oddíl, 10 dětí, vedoucí David, Klára, Šárka
4.oddíl, 10 dětí, vedoucí Pavel, Kamila, Verča

1. Mafie, zelená, vedoucí Kamila, Petra
2. Chameleon, bílá, vedoucí Ondra, Šárka
3. Krakatice, modrá, vedoucí Pavel, Verča
4. Žralok, žlutá, vedoucí David, Klára
5. Solaris, červená, vedoucí Marek, Šílenka
Hodnosti, které mohly děti získat
(od nejlepší)
poradník
domluvník
kompasník
hmyzník
prosekávačník
pádelník
všehonosníkFOTO / VIDEOtábor 2005

nahoru

tábor 2007
×